Klantendienst – klachtenregeling Casper

Klachten m.b.t. de aankoop van producten van Casper kunt u aan ons bedrijf melden als volgt:

Per brief/post op het adres:

Casper

Heidestraat 9

9820 Merelbeke

Per e-mail:

feedme@eatcasper.com.

 

Wij zullen zo snel mogelijk op uw klacht reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden.

Hierna vindt u tevens een link naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen: http://ec.europa.eu/odr.

Casper - Variety of dishes

Discover casper

order our food now!